Coachning

COACHNING


- ÖVERKOM HINDER OCH NÅ DINA MÅL

I coachning arbetar vi mot konkreta mål, som kan vara allt från ditt mående, till att skapa ett mer hållbart liv för dig, till praktiska utmaningar och hinder som du vill övervinna.


Kanske finns det en längtan efter nya vanor - ett "vad" men inte ett "hur". Eller så bär du på en inre törst efter utveckling och känslan att det finns "något mer". Här ges du möjlighet att utvärdera vad du faktiskt vill, bryta med invanda mönster och vanor för att komma framåt i ditt liv och nå dit du drömmer om. 


Coachning kan vara bra för dig som upplever stagnation och att du fastnat i mönster, tankar eller känslor så att du inte kommer framåt.

Det kan även vara gynsamt att ta hjälp av en coach om du har konkreta drömmar och mål som du vill uppnå, men behöver stöttning på vägen för att lyckas.


Vet du inte vad du vill så är det där vi börjar- med att utreda vad du vill.


I sessionerna får du verktyg till självförståelse och nycklar för att utveckla din JAG-känsla - vilket innebär att du kan agera från ditt eget, inre ledarskap och en medveten plats i dig.

Då är du inte längre omvärldsstyrd och kan navigera från en plats av mer självbestämmande och frihet. Det ger i sin tur även mer självkänsla och självförtroende.


Mellan träffarna får du träna på det vi arbetat med under sessionerna, för att ge extra kraft till din process. Minst 5 sessioner rekommenderas. 


unsplash