Sekretesspolicy

SEKRETESSPOLICY

 

 

1.)INTRODUKTION

Denna sekretesspolicy ger dig information om hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter genom din användning av vår webbplats vaxtkraftgbg.se .

Genom att ge oss dina uppgifter garanterar du oss att du är över 18 år. Vaxtkraftgbg.se är personuppgiftsansvarig och vi ansvarar för dina personuppgifter (kallas "vi" i denna sekretesspolicy)


Kontaktinformation

Fullständigt namn på juridisk enhet: Växtkraft och Hälsa i Göteborg AB. 

Firmatecknare: Sofia Häggblom

E-postadress: info@vaxtkraftgbg.se

Postadress: Utlandagatan 22, 412 61 Göteborg

 

2.) VILKA DATA SAMLAR VI IN OM DIG, FÖR SYFTE OCH FÖR VARFÖR BEHANDLAR VI DATA

Med personuppgifter avses all information som kan identifiera en individ. Det inkluderar inte anonymiserade data. Vi kan behandla följande kategorier av personlig information om dig:

 

Kommunikationsdata som inkluderar vilken kommunikation du skickar till oss, oavsett om det är via kontaktformuläret på vår webbplats, via e-post, text, sociala medier, meddelanden till sociala medier eller annan kommunikation du skickar oss. Vi behandlar dessa uppgifter för att kommunicera med dig, för registrering och för upprättande, uppföljning eller försvar av rättsliga anspråk. Vår rättsliga grund för denna behandling är våra legitima intressen, som i detta fall är att svara på meddelanden som skickas till oss, att lagra och etablera, följa upp eller försvara rättsliga anspråk.

 

Kunddata som innehåller data relaterade till inköp av kurser, varor och / eller tjänster såsom ditt namn, titel, faktureringsadress, leveransadress, e-postadress, telefonnummer, kontaktinformation, köpinformation och kortinformation. Vi behandlar dessa uppgifter för att leverera de priser, varor och / eller tjänster du har köpt och för att hålla reda på sådana transaktioner. Vår rättsliga grund för denna process är genomförandet av avtalet mellan dig och oss och / eller vidta åtgärder på en begäran från dig om att ingå ett sådant avtal.

 

Användardata som innehåller information om hur du använder vår webbplats och alla onlinetjänster tillsammans med data som du anger för publicering på vår webbplats eller via andra onlinetjänster. Vi behandlar dessa uppgifter för att driva vår webbplats och säkerställa att relevant innehåll tillhandahålls till dig, för att säkerställa säkerheten på vår webbplats, för att behålla säkerhetskopior av vår webbplats och / eller databaser och för att möjliggöra publicering och administration av vår webbplats, andra elektroniska tjänster och affärer. Vår rättsliga grund för denna behandling är våra legitima intressen, som i detta fall bör göra det möjligt för oss att hantera vår webbplats och vår verksamhet ordentligt.

 

Tekniska data som innehåller information om din användning av vår webbplats och onlinetjänster som din IP-adress, inloggningsdata, information om din webbläsare, besökslängd på sidor på vår webbplats, sidvisningar och navigeringsvägar, information om antalet gånger du använda vår webbplats, tidszoninställningar och annan teknik på de enheter du använder för att komma åt vår webbplats. Källan till denna information kommer från vårt analytiska spårningssystem. Vi behandlar dessa uppgifter för att analysera användningen av vår webbplats och andra onlinetjänster, för att hantera och skydda vår verksamhet och webbplats, för att leverera relevant innehåll och annonser till dig och för att förstå effektiviteten i vår reklam. Vår rättsliga grund för denna behandling är att göra det möjligt för oss att hantera vår webbplats och vår verksamhet korrekt och att utvidga vår verksamhet och att bestämma vår marknadsföringsstrategi.

 

Marknadsdata som innehåller information om dina preferenser när du får marknadsföring från oss och våra tredje parter och dina kommunikationspreferenser. Vi behandlar dessa uppgifter så att du kan delta i våra kampanjer som tävlingar, priser och gratis utdelningar, gratis utmaningar och för att leverera relevant webbplatsinnehåll och annonser till dig och mäta eller förstå effektiviteten av denna reklam. Vår rättsliga grund för denna process är våra legitima intressen, som i detta fall bör studera hur kunder använder våra produkter / tjänster, utvecklar dem, utvidgar verksamheten och bestämmer marknadsföringsstrategin.

 

Vi kan använda kunddata, användardata, teknisk data och marknadsföringsinformation för att leverera relevant webbplatsinnehåll och annonser till dig (inklusive Facebook-annonser eller andra visningsannonser) och för att mäta eller förstå effektiviteten av den reklam vi serverar dig. Vår rättsliga grund för denna behandling är legitima intressen som ska öka vår verksamhet. Vi kan också använda sådan information för att skicka annan marknadsföringskommunikation. Vår rättsliga grund för denna behandling är antingen samtycke eller legitima intressen (nämligen att utveckla vår verksamhet). [OBS SE AVSNITT 4 UNDER]

 

Känslig data Vi samlar inte in känslig information om dig. Känsliga uppgifter avser data som innehåller information om ras eller etnicitet, religiösa eller filosofiska övertygelser, sexliv, sexuell läggning, politiska åsikter, fackförening, hälsoinformation och genetiska och biometriska uppgifter. Vi samlar inte in information om straffrättsliga övertygelser och brott. Om vi ​​är skyldiga att samla in personlig information enligt lag eller i enlighet med avtalet mellan oss och du inte ger oss uppgifterna på begäran, kanske vi inte kan genomföra avtalet (till exempel att leverera kurser, varor eller tjänster till dig). Om du inte förser oss med de begärda uppgifterna kan vi behöva avbryta en kurs, produkt eller tjänst du har beställt, men om vi gör det kommer vi att meddela dig vid den tiden.

 

Vi kommer endast att använda dina personuppgifter för det ändamål för vilket de samlades in eller för ett rimligt kompatibelt syfte om det behövs. För mer information om detta, skicka ett e-postmeddelande till info@vaxtkraftgbg.se . Om vi ​​behöver använda dina uppgifter för ett icke-relaterat nytt ändamål, kommer vi att meddela dig och förklara de juridiska orsakerna till denna process. Vi kan behandla din personliga information utan din vetskap eller ditt samtycke där det krävs eller är lagligt.

 

3.) HUR VI SAMLAR IN PERSONUPPGIFTER

Vi samlar in data om dig genom att tillhandahålla informationen direkt till oss (till exempel genom att fylla i formulär på vår webbplats eller genom att skicka ett e-postmeddelande till oss). Vi kan automatiskt samla in viss information från dig när du använder vår webbplats med hjälp av cookies och liknande tekniker. Se vår cookiepolicy för mer information om detta. Vi kan ta emot data från tredje part såsom analysleverantörer som Google baserade utanför EU, reklamnätverk som Facebook baserade utanför EU, såsom sökleverantörer som Google baserade utanför EU, leverantörer av tekniska tjänster, betalning och leveranstjänster .

 

4.) MARKNADSKOMMUNIKATION

Vår rättsliga grund för behandling av dina personuppgifter genom att skicka marknadsföringskommunikation till dig är antingen ditt samtycke eller våra legitima intressen (nämligen att utvidga och utveckla vår verksamhet). I enlighet med bestämmelserna om sekretess och elektronisk kommunikation kan vi skicka marknadsföringskommunikation från oss om (i) du har köpt eller begärt information från oss om våra kurser, varor eller tjänster, eller (ii) du har gått med på att ta emot marknadsföringskommunikation och i i varje fall har du inte valt att välja att inte ta emot sådan kommunikationssida. I enlighet med dessa regler kan vi skicka e-postmeddelanden till marknadsföring utan ditt samtycke. Du kan dock välja att avbryta prenumerationen från att ta emot marknadsföringsmeddelanden från oss när som helst. Innan vi delar din personliga information med en tredje part för dina egna marknadsföringsändamål, kommer vi att se till att få ditt uttryckliga samtycke.

 

Du kan be oss eller tredje parter att sluta skicka marknadsföringsmeddelanden när som helst genom att följa meddelandelänkarna på marknadsföringsmeddelanden som vi har skickat till dig ELLER genom att skicka ett e-postmeddelande till info@vaxtkraftgbg.se när som helst. Om du väljer att ta emot marknadsföringskommunikation gäller inte denna avregistrering personlig information som tillhandahålls till följd av andra transaktioner, såsom köp, garantiregistreringar etc.

 

5.) INFORMATION OM DINA PERSONUPPGIFTER

Vi kan behöva dela dina personuppgifter med nedanstående parter: Tjänsteleverantörer som erbjuder IT- och systemadministrationstjänster. Professionella rådgivare, inklusive advokater, bankirer, revisorer och försäkringsbolag Myndigheter som kräver att vi rapporterar bearbetningsaktiviteter Tredjeparter till vilka vi säljer, överför eller slår samman delar av vår verksamhet eller våra tillgångar. Vi kräver att alla tredje parter till vilka vi överför dina uppgifter ska respektera säkerheten för dina personuppgifter och att behandla dem i enlighet med lagen. Vi tillåter endast sådana tredje parter att behandla dina personuppgifter för specifika ändamål och i enlighet med våra instruktioner.

 

6.) INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR

Länder utanför EES ger inte alltid samma skyddsnivå för dina personuppgifter, så europeisk lag har förbjudit överföring av personuppgifter utanför EES, såvida inte överföringen uppfyller vissa kriterier. Många av våra tredjepartsleverantörer är baserade utanför EES, så behandlingen av dina personuppgifter kommer att innebära överföring av data utanför EES. När vi överför dina personuppgifter från EES gör vi vårt bästa för att säkerställa en motsvarande säkerhetsnivå för data genom att säkerställa att minst en av följande garantier finns: Vi överför endast dina personuppgifter till länder som godkänts av Europeiska kommissionen för att tillhandahålla en adekvat skyddsnivå för personuppgifter; eller När vi använder vissa tjänsteleverantörer kan vi använda specifika avtal eller uppförandekoder eller certifieringsmekanismer som godkänts av Europeiska kommissionen, som ger personuppgifter med samma skydd som de har i Europa. eller Om vi ​​använder USA-baserade leverantörer som ingår i EU-US Privacy Shield kan vi överföra data till dem, eftersom de har liknande säkerhetsåtgärder på plats. Om ingen av ovanstående garantier är tillgängliga kan vi be om ditt uttryckliga samtycke till den specifika överföringen. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

 

7.) DATASÄKERHET

Vi har infört säkerhetsåtgärder för att förhindra att din personliga information av misstag går förlorad, används, ändras, avslöjas eller nås utan tillstånd. Vi tillåter endast tillgång till din personliga information till anställda och partners som behöver denna typ av data. De behandlar bara din personliga information enligt våra instruktioner och de måste hålla den konfidentiell. Vi har rutiner för att hantera misstänkta överträdelser av personuppgifter och kommer att meddela dig och alla tillämpliga tillsynsmyndigheter om överträdelser om vi enligt lag är skyldiga att göra det.

 

8.) UPPBEVARING AV DATA

Vi behåller bara din personliga information så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka vi samlade in det, inklusive för att uppfylla lagkrav, redovisning eller rapporteringskrav. När vi bestämmer vad som är rätt tid att lagra uppgifterna till, tittar vi på mängden, syftet och känsligheten, den potentiella risken för skada genom obehörig användning eller avslöjande, syftet med processen, om dessa kan uppnås på andra sätt och lagligt krav. För skatteändamål kräver lagen att vi behåller grundläggande information om våra kunder (inklusive kontakt-, identitets-, finans- och transaktionsuppgifter) i tio år efter att de slutat vara kunder. Under vissa omständigheter kan vi anonymisera din personliga information för forskning eller statistiska ändamål. I så fall kan vi använda denna information på obestämd tid utan ytterligare meddelande till dig.

 

9.) DINA RÄTTIGHETER

Enligt dataskyddslagen har du rättigheter i förhållande till dina personuppgifter, vilket inkluderar rätten att begära åtkomst, korrigering, radering, begränsning, överföring, invändning mot behandling, till överförbarhet av data och (där den rättsliga grunden för behandling är samtycke) att dra tillbaka samtycke Om du vill utöva någon av de rättigheter som anges ovan, skicka oss ett mail till info@vaxtkraftgbg.se Du behöver inte betala en avgift för att få tillgång till dina personuppgifter (eller för att utöva någon av de andra rättigheterna). Vi kan dock ta ut en rimlig avgift om din begäran är klart ogrundad, upprepad eller överdriven eller vägrar att efterkomma din begäran under sådana omständigheter. Vi kan behöva begära specifik information från dig för att hjälpa oss att identifiera och säkra din rätt att skydda dina personuppgifter (eller att utöva någon av dina andra rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd för att säkerställa att personlig information inte ges till någon som inte har rätt att få den. Vi kan också kontakta dig för att be dig om ytterligare information i samband med din begäran om att påskynda vårt svar. Vi försöker svara på alla legitima förfrågningar inom en månad. Ibland kan det ta längre tid än en månad om din begäran är särskilt komplex eller om du har gjort ett antal förfrågningar. I så fall kommer vi att meddela dig. Om du inte är nöjd med en aspekt av hur vi samlar in och använder dina uppgifter har du rätt att klaga till datainspektionen. Vi skulle vara tacksamma om du först kontaktar oss, om du har ett klagomål, så att vi kan försöka lösa det åt dig.


10.) ONE.COM  One.com är värd för domänen vaxtkraftgbg.se , De möjliggör för denna plattform. Dina uppgifter lagras genom One.com: s datalagring, databaser och den allmänna One.com-applikationen. De lagrar dina data på en säker server bakom en brandvägg.

 

11.) LÄNKAR TILL TREDJE PART

Denna webbplats kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser, plugin-program och applikationer. Om du klickar på dessa länkar eller aktiverar dessa anslutningar kan det vara möjligt för tredje part att samla in eller dela data om dig. Vi kontrollerar inte dessa tredjepartswebbplatser och ansvarar inte för deras integritetspolicy. När du lämnar vår webbplats uppmuntrar vi dig att läsa sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker.

 

12.) KAKOR

Du kan ställa in din webbläsare så att den nekar alla eller vissa webbläsarkakor eller varnar dig när webbplatser ställer in eller får åtkomst till kakor. Om du inaktiverar eller nekar cookies, var medveten om att vissa delar av denna webbplats kan bli otillgängliga eller inte fungerar korrekt. För mer information om de cookies vi använder, se vår cookiepolicy Nu då? Vi hoppas att du är säker på att vi tar våra skyldigheter beträffande sekretess, behandling, lagring och skydd av information på allvar. Eventuella frågor eller feedback kan skickas till info@vaxtkraftgbg.se

Vi granskar regelbundet denna policy och hur vi samlar in information.

 

Webbplatsens sekretesspolicy - senast uppdaterad februari 2021