Användarvillkor

ANVÄNDARVILLKOR

 

 VÄNLIGEN LÄS VILLKOREN INNAN DU ANVÄNDER WEBBPLATSEN

Läs dessa villkor innan du använder den här webbplatsen, eftersom de gäller för din användning av denna webbplats www.vaxtkraftgbg.se (min webbplats), antingen som gäst eller registrerad användare. Användning av denna webbplats inkluderar åtkomst, surfning eller registrering för att använda webbplatsen. Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du dessa villkor och samtycker till att följa dem. Om du inte godkänner dessa villkor, använd inte denna webbplats.


INFORMATION OM OSS

www.vaxtkraftgbg.se är ett företag registrerat i Sverige.

Vår e-postadress är info@vaxtkraftgbg.se och adressen är Utlandagatan 22, 412 61 Göteborg.


Andra villkor

Vårt sekretesspolicy gäller också för din användning av denna webbplats. Detta indikerar hur vi behandlar personlig information vi samlar in från dig eller som du tillhandahåller oss. Genom att använda denna webbplats godkänner du detta. Om du prenumererar på nyhetsbrev från www.vaxtkraftgbg.se eller andra tjänster från denna webbplats, gäller dessa villkor.


Ändringar

Vi kan när som helst ändra dessa villkor genom att ändra den här sidan. Så kolla den här sidan då och då för att notera eventuella ändringar som görs.


Den här webbplatsen

Denna webbplats är tillgänglig gratis, förutom kursinnehåll som endast betalda kunder har tillgång till. Vi garanterar inte att den här webbplatsen eller något innehåll alltid kommer att finnas tillgänglig eller utan avbrott. Tillgång till denna webbplats är tillfälligt tillåten. Vi kan avbryta, dra tillbaka, avbryta eller ändra hela eller delar av denna webbplats utan föregående meddelande. Vi ansvarar inte för dig om denna webbplats av någon anledning inte är tillgänglig när som helst eller under någon period. 


Immateriella rättigheter

Vi är ägare eller rättighetsinnehavare av alla immateriella rättigheter på denna webbplats och i det publicerade materialet. All text och innehål tillhör Växtkraft och får inte användas utan Växtkrafts tillåtelse. 


Generell information

Växtkraft ansvarar inte för de beslut som person fattar på grundval av innehållet på den här sidan. Sidans syfte är information och inget annat. 


Begränsning av detta ansvar

Våra villkor ansvarar inte för dödsfall eller personskada som uppstår till följd av vårdslöshet, eller något annat ansvar som kan uteslutas eller begränsas av svensk lag. Vi utesluter alla villkor, garantier, representationer eller andra villkor som lagen tillåter, som gäller för denna webbplats eller innehåll på den, vare sig uttryckt eller underförstått. Alla råd och rekommendationer bör vidtas med eget ansvar, och Växtkraft ansvarar inte för användning av eller oförmåga att använda denna webbplats eller dess innehåll.


Virus

Vi garanterar inte att denna webbplats är säker eller fri från fel eller virus. Vi är inte ansvariga för förlust eller skada orsakad av ett virus, distribuerad förnekelse av tjänst eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera din datorutrustning, datorprogram, data eller annat skyddsmaterial på grund av din användning av denna webbplats eller för nedladdning av innehåll på den eller på en webbplats länkad till den.Du är ansvarig för att konfigurera informationsteknik, datorprogram och plattform för att komma åt denna webbplats. Du bör använda ditt eget virusskyddsprogram. Du får inte missbruka den här webbplatsen genom att medvetet introducera virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat material som är skadligt eller tekniskt skadligt. Försök inte få obehörig åtkomst till den här webbplatsen, servern där denna webbplats är lagrad eller någon server, dator eller databas som är länkad till den här webbplatsen. Du får inte angripa den här webbplatsen genom en förnekelse av tjänsten eller genom en distribuerad förnekelse av tjänsten. Genom att bryta mot denna bestämmelse begår du ett brott enligt lagen om datormissbruk. Vi kommer att rapportera sådana överträdelser till berörda rättsliga myndigheter och vi kommer att samarbeta med dessa myndigheter genom att avslöja din identitet för dem. I händelse av ett sådant intrång upphör din rätt att använda denna webbplats omedelbart.


Länk till den här webbplatsen

Du kan länka till webbplatsen på denna webbplats, förutsatt att du gör det på ett sätt som är rättvist och lagligt och inte skadar eller utnyttjar detta rykte. Du får inte upprätta en länk på ett sådant sätt att du föreslår någon form av förening eller godkännande. Om du vill göra det, vänligen begär skriftligt tillstånd från oss i förväg. Du får inte skapa en länk till den här webbplatsen på en webbplats som inte ägs av dig. Vår webbplats får inte inramas på någon annan webbplats, och du kan inte heller skapa en länk till någon annan del av denna webbplats än webbplatsen. Jag förbehåller mig rätten att återkalla tillstånd utan föregående meddelande. Om du vill använda innehåll på denna webbplats annan än vad som anges ovan, vänligen kontakta oss på info@vaxtkraftgbg.se


Tredjepartslänkar och resurser på denna webbplats

Om den här webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser och resurser som tillhandahålls av tredje part, tillhandahålls dessa länkar endast till din information. Jag har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller resurser.


Tillämplig lag

Dessa användarvillkor är underkastade svensk lag.


Kontakta oss

För att kontakta oss, skicka ett e-postmeddelande till info@vaxtkraftgbg.se .