Samtal

SAMTAL PÅ VÄXTKRAFT

Att gå i samtal är en enorm investering i dig själv - som kan handla om att läka din historia, att tydliggöra dina mål och i att våga drömma fram en bättre verklighet.

Det kan vara läskigt, för du "vet vad du har, men inte vad du får."


Med det sagt, är det också en av de finaste saker du kan göra för dig själv. Att visa dig själv att du tar dig och dina drömmar på allvar.


Oavsett vilken typ av samtal du är intresserad av vill jag bekräfta modet du har haft att läsa såhär långt.

För det krävs mod och engagemang för att titta djupare på de komplexa varelser vi är, att sträcka ut en hand och be om hjälp, och det behövs också mod för att ta emot den hjälp som kommer i vår väg. 


COACHING OCH TERAPI


- VAD ÄR EGENTLIGEN SKILLNADEN?

Traditionellt brukar skillnaden mellan terapi och coacning beskrivas som att terapi handlar om att gräva i det förflutna medan coachning fokuserar mer på här och nu, och framtiden.


En sanning med modifikation skulle jag kalla det.


För att coachning ska kunna vara effektiv behöver vi se lite på vad som format oss till de vi är.

Det samma gäller terapi-  för vara som mest verksam behöver den också innehålla element av fokus på vad vi vill skapa.


Oavsett vad som har format dig så finns det alltid möjlighet att påverka framtiden. 


Både coachning och terapi på Växtkraft innehåller en modell av människan som en helhet - ett holistiskt tänk.

Men kortfattat så är terapin en lite längre och mer djupgående process som innehåller fler element och verktyg till självförståelse och läkning än vad coachning gör. Coachningen är mer lösningsfokuserad och målinriktad. 

Det är inte ovanligt att de går in i varandra, beroende på vilket utgångsläge du har, ditt syfte och dina mål, och vilken riktning samtalen tar. SAMTALSTERAPI


- EN GUIDE TILL SJÄLVFÖRSTÅELSE OCH JAG-UTVECKLING

I Samtalsterapi möts terapeut och klient på samma nivå i ett tryggt space. Här får du möjlighet att besöka inre rum och kanske öppna dörrar du stängt igen. Du kan känna dig hållen och omhändertagen och får både verktyg för läkning och förståelse för det som varit, men också en utveckling av ditt medvetande och din självförståelse.


Terapiprocessen är individuell och du får verktyg för att bryta invanda mönster och vanor och möjlighet att skapa kontakt med din egen inre sårbarhet och ditt inre barn. 

Du får även möjlighet att utveckla din egen vilja och utforska vem du ÄR för att kunna förstå ditt liv från ett högre perspektiv. 
SAMTALSTERAPI

ÄR TILL EXEMPEL TILL  FÖR DIG SOM

...

Känner rädsla och dålig självkänsla


...eller andra känslor som ångest, oro, kontrollbehov och frustration, och vill ha verktyg för att hantera dem.

Ger bort din energi till andra


- tar på dig för mycket och längtar efter att uppleva mer kraft och ork. Eller jämför dig med andra och är rädd för att misslyckas.

Upplever att du sitter fast 


..och vill ha verktyg för att komma framåt på ett konstruktivt sätt.

Längtar efter helhet, lugn och avslappning


- och har svårt att uppleva det i ditt liv

Inte vet vad du känner

eller vad du vill


eller har svårt att skilja på tankar och känslor, och vill lära dig lita till din egen förmåga och växa som människa.

Mår dåligt


...och behöver någon som tar dig och ditt mående på allvar.

COACHNING


- ÖVERKOM DINA HINDER OCH NÅ DINA MÅL

I coachning arbetar vi mot konkreta mål, som kan vara allt från ditt mående, till att skapa ett mer hållbart liv för dig, till praktiska utmaningar och hinder som du vill övervinna. Vet du inte vad du vill så är det där vi börjar- med att utreda vad du vill. Du får verktyg och nycklar till självförståelse och till att expandera ditt medvetande. Du får även möjlighet att bryta med invanda mönster och vanor för att komma framåt i ditt liv och nå dit du drömmer om.


COACHNING

PASSAR TILL EXEMPEL TILL  FÖR DIG SOM

...

Vill jobba med dina relationer


...och uppnå större medvetenhet kring hur ditt beteende påverkar människor omkring dig

Vill skapa sunda vanor eller en hållbar livsstil


- och jobba med mål som rör hälsa, kost, träning, vila, känslor, ekonomi etc.

Är nyfiken på personlig utveckling men inte vet om terapi är något för dig


..och inte riktigt är redo att djupdyka. Än. 

Upplever stagnation -

att du fastnat i till exempel  mönster, tankar eller känslor 


Och vill undersköka dem samt har en längtan att komma framåt för att skapa flöde i ditt liv.

Längtar efter bättre självförtroende och starkare självkänsla


(och vad är egentligen skillnaden?!)

Har konkreta mål du vill uppnå eller drömmar du vill utforska


men behöver en extra "push" för att nå dit? 

HUR VET JAG VAD SOM ÄR RÄTT FÖR MIG?

Känner du dig osäker på vilken typ av samtal som passar dig där du befinner dig just nu, så är det ingen fara!


Vi kan boka in ett förutsättningslöst "lära känna samtal", virtuellt eller live, där vi går igenom vad du står inför just nu och vilken typ av samtalsbehandling som passar bäst för dig. 


Eller så kan du boka en själslig/ intuitiv vägledning för att få vägledning runt din livssituation just nu.

Denna behandling kan också utföras på distans. 

BOKA IN ETT KRAVLÖST

"LÄRA KÄNNA SAMTAL"

Jag önskar bli kontaktad på överenskommen tid! 

JAG VILL VETA MER

Jag har frågor jag gärna vill ha svar på! 

BOKA SJÄLSLIG/ INTUITIV VÄGLEDNING

Få vägledning runt din livssituation just nu.

Som din terapeut och samtalsledare, så erbjuder jag tydliga verktyg och ett hundraprocentigt engagemang i din process.


Jag kommer att utmana dig att våga möta dig själv, att ta ansvar och att sätta gränser, men också till att välkomna friheten och glädjen i att släppa det som inte längre tjänar dig. Jag vill erbjuda dig en möjlighet att connecta med din egen inre visdom, ditt eget inre kännande och ditt eget vetande. 


Det står inte i min makt att förändra dig eller något i ditt liv, men jag kommer att göra vad jag kan för att bistå dig i din längtan att transformera och skapa ett liv i linje med dina drömmar.


-Sofia"Även en tusenmilafärd börjar med ett steg. "


- Lao-Tse