Samtal

SAMTAL PÅ VÄXTKRAFT

Att gå i samtal kan verka skrämmande, för du "vet vad du har, men inte vad du får." 


Du kanske är en person som gärna löser dina problem på egen hand och inte gärna tar hjälp utifrån.

Eller så har du nått en punkt där du bestämt dig för att äntligen skapa förändingen du länge längtat efter.


Något har i alla fall gjort att du tagit dig hit och läser just de här raderna.


Oavsett var just du befinner dig så vill jag bekräfta modet du har haft att ta dig ända hit. 

För det krävs mod för att titta djupare på oss själva,

och ännu mer mod att sedan ta emot den hjälp som kommer i vår väg. Med det sagt, är samtal en av de finaste investeringar du kan göra i dig själv.

Det är ett sätt att visa att du tar dig själv och dina drömmar på allvar.
COACHING OCH TERAPI


- VAD ÄR EGENTLIGEN SKILLNADEN?

Skillnaden mellan terapi och coachning har beskrivits som att terapi handlar om att "gräva" i det förflutna medan coachning fokuserar mer på här och nu, och framtiden.


En sanning med modifikation om du frågar mig.


För att coachning ska kunna vara effektiv behöver vi också titta på det som format oss till de vi är.

Och en terapiprocess behöver innehålla element av fokus på vad vi vill skapa för att vara riktigt verksam.


Både coachning och terapi på Växtkraft innehåller en modell av människan som en helhet - ett helhetstänk.

Men terapi är en lite längre och mer djupgående process än coachning. Coachningen är mer lösningsfokuserad och målinriktad. 


Det är inte ovanligt att de går in i varandra, beroende på vilket utgångsläge och vilka mål du har, samt vilken riktning samtalen tar. 


Oavsett vad som har format dig så finns det alltid möjlighet att påverka framtiden. SAMTALSMETODER

Samtalsterapi på Växtkraft har sin grund i psykosyntes och psykodynamisk och humanistisk psykologi.


Terapin är aktiverande och orienterad mot att du ska ta dig framåt snarare än att du ska gräva i det förflutna under flera år.

I ett tryggt space får du möjlighet att lösa upp knutar från det förflutna men också att skapa nytt. 


Syftet är både självläkning och att skapa möjlighet att förändra din yttre verklighet så att den hamnar i linje med dina drömmar och mål.SAMTALSTERAPI


- EN GUIDE TILL SJÄLVFÖRSTÅELSE OCH JAG-UTVECKLING

I Samtalsterapi möts terapeut och klient på samma nivå i ett tryggt space. Här får du möjlighet att besöka inre rum och öppna dörrar du stängt igen. 


Terapiprocessen är individuell och innehåller verktyg för att bryta med invanda mönster och vanor, och att skapa kontakt med din egen inre sårbarhet och ditt inre barn.


Du kan känna dig hållen och omhändertagen och får både tillgång till läkning och förståelse för det som varit, djupare självförståelse, utveckling av din vilja samt av ditt högre medvetande.

Minst 10 sessioner rekommenderas. 


Samtalsterapi är för dig som vill ta reda på vem du ÄR och förstå ditt liv från ett högre perspektiv.
SAMTALSTERAPI

KAN VARA FÖR DIG SOM

 • Vill jobba på din självkänsla eller självförtroende
 • Längtar efter helhet, lugn och avslappning
 • Vill lära känna dig själv
 • Har upplevt trauma
 • Ger bort din energi till andra
 • Upplever att du är fast i destruktiva möster eller relationer.
 • Upplever att du "fastnat"och inte kommer vidare
 • Mår dåligt och kanske inte vet varför...
 • Längtar efter att komma vidare i ditt liv.

COACHNING


- ÖVERKOM HINDER OCH NÅ DINA MÅL

I coachning arbetar vi mot konkreta mål, som kan vara allt från ditt mående, till att skapa ett mer hållbart liv för dig, till praktiska utmaningar och hinder som du vill övervinna.

Vet du inte vad du vill så är det där vi börjar- med att utreda vad du vill.

Du får verktyg och nycklar till självförståelse och till att expandera ditt medvetande. Du får även möjlighet att bryta med invanda mönster och vanor för att komma framåt i ditt liv och nå dit du drömmer om.


Minst 5 sessioner rekommenderas. 


COACHNING

KAN VARA FÖR DIG SOM • Upplever stagnation -att du fastnat i till exempel  mönster, tankar eller känslor
 • Vill jobba med dig själv och komma framåt på något eller några livsområden
 • Vill skapa sunda vanor och en hållbar livsstil
 • Har konkreta drömmar och måll du vill uppnå
 • Är nyfiken på personlig utveckling
 • Vill påbörja en inre resa men vet inte hur 
 • med flera Som terapeut och samtalsledare, så dedikerar jag alltid hundraprocentigt engagemang i din process.


Jag kommer att utmana dig att våga möta dig själv, att ta ansvar och att sätta gränser, och till att släppa det som inte längre tjänar dig. Jag erbjuder dig möjligheten att connecta med din egen inre visdom,

ditt kännande och ditt vetande. 


Jag kan inte förändra dig eller något i ditt liv, men när vi jobbar tillsammans så ger jag allt jag kan för att

du ska lyckas att skapa ett liv i linje med dina drömmar.


-Sofia"Även en tusenmilafärd börjar med ett steg. "


- Lao-Tse